ISTOTA ZAWODU PEDAGOGA

Kwalifikacje nauczycieli opuszczających uczelnie nigdy nie miały, nie mają i nie będą mieć charakteru finalnego. Wynika to z istoty zawodu i jego funkcji. Stąd waga procesu dokształcania i doskonalenia realizowanego w formach instytucjonalnych i inwencji własnej nauczyciela jako samokształ­cenie i samodoskonalenie.Sądzę, iż rolę puenty niniejszego opracowania spełni wypowiedź Ch. Gallowaya (1988): „Aby stać się dobrym nauczycielem, uczący musi oceniać zdolności uczniów, ich wyniki uczenia się oraz własne nauczanie. Aby stać się dobrym nauczycielem, uczący musi mieć zaufanie do swych umiejętności, wyników własnej pracy i wartości stosowanych przez siebie metod, a także powinien być gotów do ich zmiany, gdy uzyska informacje świadczące o tym, że trzeba to uczynić”. Istota zawodu pedagoga specjalnego sprowadza się do ustawicznego terminowania – dorastania do zadań.Absolwenci PIPS-u pamiętają częsty obraz obu Kobiet – Grzegorzew­skiej i Doroszewskiej – wchodzących do gmachu Szkoły. Młodsza o 12 lat Doroszewska niesie teczkę Grzegorzewskiej.